حس نآب

من بآل نداشتم باتو پرواز کردم

حس نآب

من بآل نداشتم باتو پرواز کردم

سلام
: )
این جارو درست کردم ک ی سری حرفارو بزنم
حرفایی ک توی گلوی آدم گیر میکنه و موجب خفگی میشه
:///
همین دیگه
*_*