حس نآب

من بآل نداشتم باتو پرواز کردم

حس نآب

من بآل نداشتم باتو پرواز کردم

۳۰ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است


‏واسه یه مدت online نشو

ببین کی خرج میکنه بهت smsبده

اونو نگهش دار

: )


برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
ووقتی این دخترگریه میکند
: (

توپارک ی دختره ای داشت میرفت 

یعنی دوتا بودن

خیلی زشت بودن:|

کلیم چیز ب خودشون زده بودن:|||

مانتوهاشونم قدیمیو زشت بود:|

منم نگاهشون میکردم

یهوو یکیشون برگشت بهم گفت 

خوشگل ندیدی!

😂

-----

دلم میخواس بهش بگم زشت ندیم!

----

ولی خب من بلد نیستم اصن جواب کسی رو بدم 

اصن نمیدونم 

زشت ندیدمم درسته یا نع

😭

نمیتونم بهت قول بدم ک همه مشکلاتتو حل کنم

ولی

قول میدم نزارم تنها باهاشون روبرو بشی

: )


#زیبا_نویس

خستم
مثله کسی که
دوتاکلم خورد کرده
ی کلم قرمز ی کلم سفید
-------
کلم چیزه بی مزه ایه
کلم نخوردید:||
ب جاش کاهو خوبع:|||
-----
تازه 
کلم خالی هم نخورید دهنتون بو( ....)ورمیداره
:|||

این دختر 

حوصله اش سررفته است و بسی ناراحت است و حوصله ندارد

وبیشترازهمه نگران است 

خیلی نگران

دلش میخواهد با یک نفر حرف بزندو حرف بزند و حرف بزند

و ان طرف هم فقط گوش بکند و گوش بکند و گوش بکند

این دختر چندروز است میخواهد ب بیرون برود ولی حوصله و حالش را ندارد

این دختر خیلی دیوانه شده است :(

حس میکنم تابستون واسه کساییه ک خوب درس خوندن 

خیلی خوب 

و میدونن مهرماه روی صندلی همون دانشگاه و همون رشته ای ک میخواستن نشستن

ن ی سری ادم مثه من ک دقیقا نمیدونن چیکاربایددبکنن:|||

پ.ن1 :خستم 😩

پ.ن2:ی تصمیمی گرفتم امیدوارم اجرا بشه :(


امروز 17جولای روزجهانی ایموجی

😄😃😂😁😀😊☺😐😯😉
😈😇😆😅😴😢😡😬😠
😕😑😨😧😦😥😤😣
😮😵😳😲😱😟😰
😩😜😛😍😒😞
😷😶😎😚😘
😗😋😝😓
😏😪😔
😖😌
😭