حس نآب

من بآل نداشتم باتو پرواز کردم

حس نآب

من بآل نداشتم باتو پرواز کردم

سلام
اونقد دلم میخواد بنویسم
ولی
نمیدونم چی بنویسم
اووونقد خستم 
اصن نمیدونم چیکارکنم
-------
دلم میخواد
برم ی جایی 
ی جای خیلی دور
ک هیچکس نباشه
خودم باشمو خودم
ستاره هارو،شبا بشمرم
طلوع افتابو ببینم
غروب خورشیدو ببینم
حوصله ندارم 
: (
  • پرنیآن

نظرات  (۱)

منم دقیییقا😐
راه رفتن به یه جای دوور رو پیدا کردی به منم بگووو
پاسخ:
چشم^___^